Čo by ste mali vedieť o diskoch.

Na každom disku (korektný termín je diskové koleso) sú uvedené údaje o charakteristických rozmeroch.

Napríklad: 7,50 J x 16.

7,50 - šírka disku v palcoch.
J - typ pätky.
16 - priemer disku v palcoch.
ET (Offset) - presadenie v milimetroch.
Je vzdialenosť dosadacej plochy disku na náboj od myslenej roviny prechádzajúcej stredom ráfiku. Teda čím väčšie ET, tým je disk viac vo vnútri a naopak, čím menšie, tým viac z obrysu vyčnieva. Ešte podstatnejší vplyv ako na celková vzhľad má ET na geometriu nápravy. Preto by sa pri voľbe ET malo rešpektovať odporúčanie výrobcu, resp. skúsenosti z obdobnej montáže.

Ďalšie údaje, väčšinou nenachádzajúce sa na disku udávajú jeho upevňovacie rozmery.

Napríklad: 98 x 5

98 - priemer roztečnej kružnice upínacích otvorov v mm.
5 - počet otvorov na skrutky.

Koleso je na náboji vycentrované pomocou stredovej diery. Jej priemer, označovaný CB sa väčšinou líši u každého výrobcu auta. Aby bol disk pri montáži presne vycentrovaný je nutné priemer stredovej diery dodržať. Pri zliatinových diskoch sa na zabezpečenie zhody používajú centrovacie stredové krúžky eliminujúce rozdiel priemeru stredovej diery a náboja.

Na upevnenie kolesa na náboji sa používajú skrutky odlišujúce sa dĺžkou, priemerom, typom závitu a dosadacou plochou, najčastejšie kužeľovou alebo guľovou.

Napríklad: M12 x 1,25 - 45

M12 - priemer závitu v mm.
1,25 - stúpanie závitu v mm.
35 - dĺžka skrutky v mm.
Najčastejšie používané rozmery skrutiek sú:
M12x1,25 - M12x1,5 a M14x1,5.

Disky je zásadne nutné priťahovať momentom predpísaným výrobcom vozidla !!